O programie

Jak działa TaxWave?

Działanie naszego programu bazuje na zaawansowanych algorytmach, które sprawdzają plik pod kątem błędów merytorycznych. Proces weryfikacji pliku jest złożony i wielowymiarowy i można go podzielić na 3 moduły analityczne:

To zestaw porad opracowanych przez naszych doradców podatkowych, na podstawie których zaprogramowano algorytmy identyfikujące obszary ryzyka podatkowego. Analiza sprawdza:

 • Kwalifikację podatkową transakcji w przesłanej ewidencji VAT, czyli zastosowanie odpowiedniej stawki podatku, dotrzymanie prawidłowych terminów wystawienia dokumentów księgowych, poprawnego ujęcia odwrotnego obciążenia, możliwości odliczenia podatku naliczonego.
 • Prawidłowość zastosowanych oznaczeń kodów GTU oraz transakcyjnych w połączeniu z Biblioteką TaxWave oraz JPK_FA.
 • Wynik analizy merytorycznej wskazuje nieprawidłowe ujęcia w rozliczeniach podatkowych, a co za tym idzie minimalizuje ryzyko grzywny (500 zł za poszczególny błąd) i poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej.

Wygenerowany raport to szczegółowa analiza pliku z oznaczeniem błędów i ostrzeżeń.

 • BŁĘDY – oznaczają kategoryczną nieprawidłowość w pliku JPK_V7M pod kątem technicznym lub merytorycznym. Określają powstanie definitywnego ryzyka podatkowego, generującego kary finansowe.
 • OSTRZEŻENIA – oznaczają dane, które niekoniecznie przesądzają o nieprawidłowości w ewidencji, jednak warto dogłębnie i szczegółowo je przeanalizować np. korzystając ze struktur pomocniczych.

To sprawdzenie poprawności struktury JPK_V7M pod kątem zgodności z wymogami Ministerstwa Finansów. Analiza formalna nie identyfikuje ryzyka podatkowego, jednak błędy formalne mogą powodować problemy z przesłaniem pliku, a także znacznie utrudnić analizę danych.

Zakres analizy technicznej obejmuje między innymi:

 • KOMPLETNOŚĆ: Czy wszystkie pola, które powinny zostać uzupełnione, posiadają wpisane dane,
 • LICZBA ZNAKÓW: Czy liczba znaków w poszczególnych polach zgadza się z wymogami (np. nr NIP),
 • FORMAT I TYP: Czy uwzględniony w pliku format i typ danych jest akceptowalny,
 • MACIERZ: Czy tam, gdzie jest wymagana, ciągłość danych została zachowana,
 • ZGODNOŚĆ: Czy tam, gdzie wskazane, pola zostały uzupełnione wymaganymi wartościami słownikowymi,
 • ZALEŻNOŚĆ: Czy została zachowana zależność pól (wypełnienie jednego pola oznacza konieczność uzupełnienia kolejnego).
 • szybkie sprawdzenia kodów GTU, kodów transakcyjnych dzięki wbudowanemu modułowi Bazy Wiedzy i zastosowaniu autorskich rozwiązań technicznych;
 • eliminację powtarzających się błędów strukturalnych w tym zmniejszenie ryzyka błędów kwotowych, pomyłek w zakresie kodów GTU i transakcyjnych co przekłada się na minimalizację w zakresie potencjalnych kar PLN 500 per błąd;
 • analizę JPK_FA względem oznaczeń kodów GTU i transakcyjnych wprowadzonych w JPK_V7M;
 • edycję plików JPK.
 • poprawność pliku JPK_V7M pod kątem merytorycznym;
 • poprawność oznaczenia transakcji kodem GTU, kodem transakcyjnym i dokumentacyjnym;
 • poprawność numeru NIP i VAT UE w odpowiedniej bazie Ministerstwa Finansów i VIES;
 • status polskiego kontrahenta jako czynnego podatnika VAT, zwolnionego lub wyrejestrowanego, a także status zagranicznego podatnika VAT UE;
 • rachunki bankowe kontrahentów ujęte na tzw. „białej liście” podatników z datą weryfikacji.
 • czytelny raport ze wskazaniem nieprawidłowości mogących być przedmiotem zapytań ze strony organów podatkowych i w konsekwencji nałożonych kar;
 • dodatkowy raport dla badań z pliku JPK_FA;
 • pełny raport z weryfikacji numerów NIP z baz MF i VIES;
 • gotowe do wysyłki zawiadomienia ZAW-NR(2) do urzędu skarbowego o niefigurowaniu rachunku bankowego kontrahenta na tzw. „białej liście” podatników;
 • podsumowanie aktywnych i nieaktywnych kontrahentów z baz MF oraz VIES wraz z identyfikatorem zapytania.

Zobacz jak łatwo przebiega weryfikacja pliku JPK_V7M z TaxWave

Weryfikacja prawidłowości odliczenia podatku naliczonego

Analiza kodów GTU, dokumentacyjnych
i transakcyjnych

Badanie transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia

Badanie prawidłowości obowiązku podatkowego

Weryfikacja statusów numerów NIP na dzień wystawienia faktury

Play Video